Sju frågetecken

Besked saknas Ännu har sju länder inte kommit med några detaljer om sina uttagningar till årets ESC.

Därför kan vi nog räkna med interna val för samtliga dessa.


Januari har snart passerat och att så sent i processen börja planera för en nationell final är mindre troligt.

De sju länder det handlar om är Frankrike, Grekland, Australien, Kroatien, Bulgarien, Serbien och Azerbajdzjan. Härifrån saknas besked om hur man tänkt sig välja bidrag till Eurovision i Stockholm kanske med undantag för Frankrike som i förbifarten nämnt något om ett internt val. Något datum för när detta i så fall ska ske har dock inte angetts.

Lika tyst har det varit från övriga även om det från och till har spekulerats i en kommande nationell final i åtminstone Grekland. Men det är uppgifter som inte har bekräftats. Kvarstår gör alltså frågetecken för sju länder, kanske det kan komma att rätas ut vilken dag, vecka eller månad som helst?!

Fram till nu har i alla fall en överväldigande majoritet, 36 av 43 som ska vara med i Globen, gett besked om datum, nationella finaler, interna val eller redan bestämt bidrag.

Kommentarer