Nästa Mello öppnar 24 augusti

SVT tar emot inskickade bidrag från 24 augusti till den 16 september.

Tidsperioden för när ljudfiler kan börja laddas upp meddelades av SVT på måndagen. Hur det går till för den som vill skicka in låtar till Melodifestivalen 2021 kommer att framgå på melodifestivalen.se  

Inskickningen öppnar ju inte förrän om tre månader men redan nu finns där en pdf med information om tävlingsreglerna. Av det som är nedtecknat läser vi bland annat;

" Det är SVT:s avsikt att det bidrag som vinner Melodifestivalen 2021 också ska representera Sverige i ESC 2021."

"Avsikt" är ett ord att ta fasta på. Man kan alltså inte garantera att den som vinner Mello tävlar i ESC, och anledningen till det är välkänd. Ingen vet i nuläget statusen på Coronaviruset vårvintern 2021.

SVT reserverar sig också för att Mello kommer att se ut som det brukar. Lägg märke till ordet "sannolikt" i regelverket;

" I Melodifestivalen 2021 kommer sannolikt 28 musikverk att tävla. De 28 bidragen är:
-14 bidrag som urvalsjuryn valt ut bland de musikverk som anmälts till tävlingen
-14 bidrag bestående av antingen musikverk skapade av upphovspersoner som SVT specialinbjudit eller bidrag som SVT har valt ut bland de inskickade musikverken "

Vi utgår från att allt går som planerat. Det är helt naturligt att man garderar sig mot händelser man inte själv rår över, pandemier är exempel på det. Några datum för när nästa års Mello är tänkt att hållas nämns inte. Om man är spekulativt lagd kan 6 februari - 13 mars vara en "sannolik" period.

Kommentarer