Värdstad avslöjas i augusti

Var ska vi vara 2017? Sex städer har visat intresse för nästa års ESC.

Efter att EBU konfererat med det ukrainska tv-bolaget NTU kan vi vänta besked senare i sommar - augusti senast.

Kiev, Lviv, Dnipropretovsk, Charkiv, Odessa och Kherson är städerna som anmält sitt intresse för att arrangera Eurovision 2017. Alla städer i Ukraina kan anmäla sig mellan 24 juni och 8 juli. Därefter dröjer det till augusti innan ett beslut kommer.

Från regeringshåll har det hittills sagts att det i nuläget inte finns någon passande arena till ESC. Kiev och Lviv har visserligen nybyggda fotbollsarenor men de saknar tak. När ESC 2005 hölls i Sports Palace i Kiev hade den en publikkapacitet på max 10 000, det borde räcka kan man tycka men kan vara lite i underkant enligt EBU:s moderna sätt att räkna.

Globen i Stockholm kan ta emot 16 000 som mest men en del platser försvann i och med scenbygget. Av erfarenhet vet vi att det inte är fullsatt på genrepen, på självaste finalkvällen brukar det dock vara det. Hur som helst får vi nog avvakta några veckor innan värdstaden för ESC 2017 kan meddelas.

Kommentarer