Chefsbyte ger hopp

Luxemburg Alain Berwick är en man som uppges ha motsatt sig ESC-deltagande. Nu lämnar han efter 22 år.

Alain Berwick är inte vem som helst. Han har styrt det luxemburgska tv-bolaget RTL sedan 1994. Samma år som Luxemburg uteblev från Eurovision första gången.

Märkligt sammanhängande kan tyckas, men till saken hör att Alain Berwick hela tiden intagit en negativ inställning till ESC. När han till nyår avgår kan kanske det öppna för ett land som är ett av de mest framgångsrika att återvända till Eurovision Song Contest.

Läs mer: tageblatt.lu

Luxemburg har inte deltagit i tävlingen sedan 1993. Efter att ha varit en av ursprungsländerna 1956 har de kunnat räkna hem hela fem segrar varav flera låtar räknas till klassikerna. Ibland kan det där med vem som är ytterst ansvarig för ett lands tv-bolag vara beroende om en nation deltar i ESC eller inte.

Så var fallet med Danmark som höll sig undan mellan 1967-1977. När den uttalat ESC-negativa underhållningschefen för tv-bolaget DR slutade återvände snart danskarna till tävlingen. Kanske blir det även nåt liknande med Luxemburg den här gången?

Kommentarer