"Inget besked - men överraskning"

Oklart Tydligen kan vi inte vänta oss besked om San Marinos bidrag till ESC under lördagen.

Det var annars något som förväntades av lokal press och webb. Men man vet aldrig.

Den ansvarige för microstatens tv-bolag, Carlo Romeo, heter han, har nämligen twittrat följande: "No Eurovision music announce on Saturday 15th but we promises surprises".

Vilket ungefär på svenska skulle betyda: "Inget besked om någon ESC-musik på lördag men vi utlovar överraskningar."

Frågar ni ESCsverige vad detta egentligen betyder är svaret - nja, vet vet inte! Det kan innebära vad som helst. Vi får återkomma när det det finns mer kunskap. För vidare information hänvisas till vår tidigare publicerade artikel San Marinos bidrag i helgen.

Kommentarer