Semi-lottning den 30:e?

ESC De senaste åren har semifinal-lottningarna ägt rum sista måndagen i januari. Blir det samma sak den här gången?

Är svaret ja på den frågan kan ni redan nu boka in den 30 januari. I alla fall om EBU och värdlandets tv-bolag följer traditionen.

I Stockholm förra året lottades de kvalande länderna in i de två olika semifinalerna måndag 25 januari. 2015 i Wien var det måndagen den 26:e. Gemensamt i bägge fallen var att det var just sista måndagen i januari.

Det skulle också kunna bli den 23:e i Kiev, för i Köpenhamn 2014 ägde semi-lottningen rum den 20:e vilket var näst sista måndagen i månaden det året. I samband med lottningen brukar även slogan och tema för det aktuella året presenteras.

Nu väntar vi bara på klara besked från det ukrainska tv-bolaget NTU och EBU. Ska vi gå efter hur det sett ut de två senaste åren talar dock mycket för att det blir den 30 januari den här gången, även om ESCsverige reserverar sig för den 23:e som ett mycket troligt datum det med!

Senast var ju Sverige direktkvalificerad för ESC-finalen. I Wien 2015 lottades vi in i semi 2 och i Köpenhamn året före i semi 1.

Kommentarer