Dansk tv vill ha låtar

DMGP 2018 TV-bolaget DR har öppnat för insändande av bidrag till nästa års "Dansk Melodi Grand Prix".

Senast den 15 september vill DR att låtskrivare ska ha laddat upp ljudfiler på webbplatsen dr.dk/grandprix Klicka vidare på texten "Åbn tilmeldingsskemaet og indsend din sang."

Nytt är att deadlinen, den här gången 15 september, inte är helt avgörande. DR gör klart att bidrag numera kan skickas in året runt, görs det efter den 15:e finns en möjlighet att komma med i den danska uttagningen året efter istället, det vill säga 2019. Man garanterar dock att alla låtar som kommer in senast den 15:e ska granskas och lyssnas igenom för den kommande tävlingen nästa år.

Det sägs ännu ingenting om när och var 2018 års danska Melodi Grand Prix ska hållas. ESCsverige kunde nyligen berätta att Ålborg hoppas få bli värdstad. Årets nationella final i Danmark med tio tävlande ägde rum i Herning 25 februari.

Kommentarer