Var kommer alla ifrån?

ESCsverige Sedan slutet av mars i år har vi statistik på varifrån våra besökare kommer.

En förkrossande majoritet av alla de som klickar in på ESCsverige är bosatta i Sverige, över 86 procent för att vara exakt. Inte så märkligt eftersom det vi skriver är på svenska och till stor del handlar om sådant som har med Sverige att göra.

Övriga 14 procent är fördelade på 60 olika länder med framförallt norrmän och danskar väl representerade. Sedan är det förstås en bonus att ha enstaka besökare från mer udda länder som exempelvis Mozambique och Sydkorea.

ESCsverige, som mellan 2004-2012 benämndes Escsweden, förde också statistik på besökarnas nationstillhörighet. Som mest hade vi då besök från runt 130 länder. Den statistiken avvecklades och först 25 mars i år bestämde vi oss för att återuppta den. Fram till mitten av juli hade människor från 61 länder varit inne på sidan - och de fortsätter att bli allt fler.

Siffrorna visar hur många unika besökare vi haft enbart under de senaste 3½ månaderna. Nästa mätperiod, när det gått ett halvår, lär antalet ha ökat ännu mer. Så här ser topplistan ut just nu.


Och så fortsätter det med de allra sista...

källa: Statcounter.com

Kommentarer