Har 20 dagar på sig

Böter Motsvarande 2 miljoner svenska kronor måste det ukrainska tv-bolaget UA:PBC betala inom 20 dagar.

Vi har tidigare berättat om EBU:s beslut att bötfälla tv-bolaget för deras sätt att hantera förberedelserna inför årets ESC i Kiev samt beslutet att bojkotta den ryska artisten. Nu har själva bötesbeloppet offentliggjorts.

Det rör sig om 198 000 € eller i svenska pengar räknat 2 miljoner kr. UA:PBC har fått 20 dagar på sig att betala, uppger Eurovoix.com Allt handlar naturligtvis om konflikten mellan Ukraina och Ryssland där Eurovision Song Contest i våras drogs in i en inte särskilt behaglig politisk strid mellan de två staterna.

Logga för "Första Kanalen"
Vad gäller Ryssland ser deras tv-bolag "Första Kanalen" (1TV) ut att slippa ekonomiska sanktioner, EBU nöjer sig med att ge dem en reprimand, en slags tillsägelse eller varning om man hårdrar det.

EBU grundar sitt beslut på att ingen rysk representant dök upp vid det delegationsmöte som ägde rum i Kiev i mars. Ett möte som alla tv-bolag som ska delta i ESC är skyldiga att närvara på.

Kommentarer