Regeringen sa nej

Turkiet Det är inte aktuellt med någon comeback. Ett beslut regeringen tagit och som det statliga tv-bolaget TRT måste rätta sig efter.

Falskt alarm skulle man kunna kalla förra veckans uppgifter som talade om att Turkiet var på väg tillbaka till ESC efter sex års frånvaro. Regeringen har satt ner foten och säger nej.

TV-bolaget TRT kanske har en vilja att komma tillbaka men så länge den hårt regeringsstyrda kanalen är av annan uppfattning finns inte så mycket att välja på. Här skiljer sig förstås Turkiet mot de flesta andra länder där tv-bolagen visserligen är licenfinansierade men samtidigt är så pass fristående att de själva väljer programsatsningar utan statens och regeringens inblandning.

Det var den turkiska regeringens talesperson Bekir Bozdag som i veckan gjorde klart att landet inte skulle delta i ESC i Lissabon nästa år. Vad beslutet grundar sig på framgår inte och inga argument framförs heller.

Men som vanligt är ingenting klart förrän allt är klart - först sent i höst offentliggör EBU den officiella deltagarlistan för 2018. Fram till dess kan mycket hända, men möjligheterna för en turkisk comeback har minskat drastiskt efter minister Bozdags uttalande.

Kommentarer