ESC 2019: Första mötet mellan EBU och IPBC

Representanter från EBU:s referensgrupp för Eurovision har varit i Israel och träffat ledning för tv-bolaget IPBC. Ett första möte dem emellan hölls tidigare den här veckan.

En ny träff är inplanerad till senare i juni. Det mötet hålls vid EBU:s huvudkontor i Geneve. Då ska nästa års ESC och värdskap diskuteras.

"Precis som vanligt i det här tidiga planeringsstadiet ser EBU fram emot en öppen och positiv dialog med det tv-bolag som ska arrangera", säger ESC-chefen Jon Ola Sand, till det tyska tv-bolaget NDR och dess webbplats Eurovision.de

På frågan om Sand ser några säkerhetsmässiga utmaningar efter oroligheterna i Gaza nyligen, svarar han:

"Varje år ingås överenskommelser mellan alla inblandade parter inklusive säkerhetsfrågor. Det ska vara säkert för samtliga som deltar eller besöker Eurovision Song Contest. På 20 år har ESC ägt rum i 17 olika länder, inräknat Israel, och utmaningarna har sett olika ut - några tuffare än andra."

I juni reser representanter från IPBC, Israeli Public Broadcasting Corporation (KAN på hebreiska), till Geneve i Schweiz för vidare diskussioner. Beslut om värdstad, arena och datum för ESC 2019 kommer att fattas i sinom tid, låter EBU hälsa. Får ESCsverige gissa kan vi nog inte räkna med defintivt besked förrän sent i sommar.

Förra året förstod vi tidigt att det skulle bli Lissabon 2018. Men det dröjde till → slutet av juli innan EBU och tv-stationen RTP gemensamt bekräftade värdstad, arena och datum.Kommentarer