Besökssiffrorna vek när ESC ställdes in

Pandemin satte stopp för vad som såg ut att bli ännu ett rekordår.

Något över 18 000 unika besökare hade ESCsverige i maj, det kan jämföras med 30 000 samma månad för ett år sedan. Självklart spelar det faktum att det inte blev någon Eurovision in. Utan tävlingsmomentet minskar intresset drastiskt.
Vi mäter unika besökare och inte antalet sidvisningar som ju ligger på betydligt högre nivåer.

Annars började 2020 bra med fler besökare under Mellomånaderna februari-mars än förra året. Och så ska man ha i minnet att hela 2019 slutade med 211 803 unika besökare. Det var nytt årsrekord för ESCsverige. Som det såg ut i början på det här året var det ett rekord som vi mycket väl kunde ha slagit, men det var före det ödesmättade beslutet.

Efter EBU:s beslut den 18 mars att ställa in ESC syntes en nedgång på vår webbtrafik. Och inget annat var väl heller att vänta, vi är som bekant inte de enda som märker av Coronavirusets följder.

Så här har de tre senaste majmånaderna sett ut:


Årets besökssiffra för Eurovisionmånaden framför alla andra är den lägsta på tre år. Men 2017 hade vi fortfarande inte lanserat det nya utseendet. Rent allmänt låg trafiken till bloggen på lägre nivåer då än vad som numera är fallet.

Den enskilt största majmånaden var 2007 under tiden som "ESC Sweden" med 51 667 unika besökare.

Vi avslutar med antalet unika besökare Mellomånaderna februari-mars 2015-2020:
2020
februari 25 145
mars 25 815

2019
februari 18 648
mars 25 770

2018
februari 21 672
mars 22 070

2017
februari 8 721
mars 8 305

2016
februari 12 311
mars 12 275

2015
februari 11 330
mars 11 060

(Flest besökare i samband med Melodifestivalturnén hade vi i mars 2006. Då registrerades över 40 000 unika klick)

Kommentarer