Skillnader i tv-tittande

Statistik från EBU De nordiska länderna har bland det lägsta tv-tittandet i Europa.

TV-program som Melodifestivalen i Sverige och Melodi Grand Prix i Norge och Danmark är populärare som nationella uttagningar till ESC än i andra länder som anordnar liknande program inför ESC. Men totalt sett tillbringar vi ändå mindre tid vid tv:n än många andra.

Det visar nya siffror från EBU. De nationella uttagningarna i Norden brukar samla fler tittare än vad som är fallet i övriga Europa. Men det är inget som får genomslag på andelen tid befolkningen ser på tv i det stora hela. Skillnaderna är stora.

Dagligen ser islänningarna 2 timmar på tv, det är lägst av alla. Därefter följer övriga Norden samt Irland, Schweiz, Österrike och den del av Belgien som går under namnet Flandern. Mest tv ser de boende i Rumänien, Serbien och Bosnien - mer än 5 timmar varje dag.

Statistiken gäller tv som ses via en tv-apparat. Det blir allt vanligare att se tv on demand eller via dator eller surfplatta.

Det nya modernare sättet att titta på tv är med stor säkerhet vanligare i norra Europa där utbyggnaden av bredband kommit längre än i Balkan till exempel.

Vanligast i alla länder är dock fortfarande att se tv på sin tv-apparat, klart över 80 procent gjorde så under 2016. 

Kommentarer