Skifte i svenska ESC-ledningen

Christer Björkman har återigen utsetts till tävlingsproducent för ESC. Han fick det uppdraget inför fjolårets kaosartade tävling i Kiev. Men även inför det mer planerade och lugna i Lissabon har han fått samma jobb.

Det betyder bland annat att det blir upp till Christer att sätta ihop startordningen i semifinalerna. Och även till finalen när de nya finalisterna väl är kända.

"Det är egentligen nästan en serviceinstans att iscensätta de 43 bidragen och förverkliga visionen som de olika länderna kommer med", säger han till → svt.se

Christer Björkman kan därför heller inte i år fungera som svensk delegationschef i ESC. Det har istället tilldelats Karin Gunnarsson. Ett uppdrag som på engelska kallas "Head Of Delegation" och som innebär att som representant för SVT leda Sveriges alla inblandade i Eurovision inklusive artisten, Benjamin Ingrosso i det här fallet.

Sedan förra året är Karin Gunnarsson ordförande i SVT:s urvalsjury för Melodifestivalen. Hon är också biträdande tävlingsproducent. Det vill säga den som är närmast efter Christer i Mello-hierarkin när det kommer till själva tävlingen som sådan.

Kommentarer