Upp och ner för värdländerna

Så har 2000-talets värdnationer lyckats i ESC. Ju lägre stapel desto bättre resultat.

ESCsverige redovisar här hur de länder som också arrangerat Eurovision klarat sig på hemmaplan. Från 2000 till 2015.

Danmark är hittills under 2000-talet i en klass för sig och är det land som varit närmast seger på hemmaplan, andra plats i Köpenhamn 2001. Det gick även mycket bra för Estland i Tallinn 2002 (3:a), Turkiet i Istanbul 2004 (4:a) och Azerbajdzjan i Baku 2012 (4:a).

Helt motsatt blev resultatet för Österrike i Wien i senaste ESC, 26:e plats och helt utan poäng. Lettland lyckades inte helt så bra i Riga 2003 (24:a) vilket också får sägas gälla för Norge i Oslo 2010 och Ukraina i Kiev 2005. Vi har tidigare redan gått igenom hur de svenska bidragen klarat sig i artikeln Sverige på hemmaplan.

2000 SE Sverige i Stockholm 7:E PLATS
2001 DK Danmark i Köpenhamn 2:A PLATS
2002 EE Estland i Tallinn 3:E PLATS
2003 LV Lettland i Riga 24:E PLATS
2004 TR Turkiet i Istanbul 4:E PLATS
2005 UA Ukraina i Kiev 20:E PLATS
2006 GR Grekland i Aten 9:E PLATS
2007 FI Finland i Helsingfors 17:E PLATS
2008 RS Serbien i Belgrad 6:E PLATS
2009 RU Ryssland i Moskva 11:E PLATS
2010 NO Norge i Oslo 20:E PLATS
2011 DE Tyskland i Düsseldorf 10:E PLATS
2012 AZ Azerbajdzjan i Baku 4:E PLATS
2013 SE Sverige i Malmö 14:E PLATS
2014 DK Danmark i Köpenhamn 9:E PLATS
2015 AT Österrike i Wien 26:E PLATS

Vilket ger en följande topplista.

1 Danmark 2 2001 Köpenhamn
2 Estland 3 2002 Tallinn
3 Turkiet 4 2004 Istanbul
4 Azerbajdzjan 4 2012 Baku
5 Serbien 6 2008 Belgrad
6 Sverige 7 2000 Stockholm
7 Grekland 9 2006 Aten
8 Danmark 9 2014 Köpenhamn
9 Tyskland 10 2011 Düsseldorf
10 Ryssland 11 2009 Moskva
11 Sverige 14 2013 Malmö
12 Finland 17 2007 Helsingfors
13 Ukraina 20 2005 Kiev
14 Norge 20 2010 Oslo
15 Lettland 24 2003 Riga
16 Österrike 26 2015 Wien

Går vi längre tillbaka i tiden finns det flera exempel på länder som också vunnit på hemmaplan. Det gäller Schweiz i Lugano 1956, Spanien i Madrid 1969, Luxemburg i staden med samma namn 1973, Israel i Jerusalem 1979 och förstås Irland två gånger, dels i Millstreet 1993 och dels i Dublin 1994.

Kommentarer