Hallå semi 2

Nya rep Vi släpper taget om Sveriges semi, den första. Nu rör det sig istället om den andra.

I semifinal 2 ingår såväl Danmark som Norge. Men det är förstnämna landet som hör till de som repeterar under tisdagen.

Det sägs att låtarna i semi 1 sett till helheten är starkare än de i semi 2. Ändå hittar vi Makedonien i dagens startfält, ett land som OGAE röstat fram som slutlig 8:a av 42. Det finns bättre låtar i andra halvan och som dessutom tippas högt. Bulgarien och Estland är de vi tänker på närmast.

Men nu gäller det de första nio i semifinal 2. Tisdagen har tillägnats dem. Här är ESCsverige mest nyfiken på om makedonska Jana håller måttet live. Att danska Anja gör det har vi redan sett, hon har uppträtt live i en nationell final. Jana är internt utvald utan tävlan och där har vi hittills bara en musikvideo att förlita oss till.

Detta är repetitions-tiderna. ESCsverige bevakar visserligen alla men publicerar enbart artiklar om de som tycks vara mest intressanta för våra läsare.

Danmarks Anja med Where I Am leder för övrigt vår omröstning om vilka tio som ni tror ska gå till final från den andra semin.


Kommentarer