EBU ger israelisk tv uppskov med två veckor

En deposition på cirka 120 miljoner svenska kronor skulle tv-bolaget IPBC ha betalat till EBU idag den 1 augusti. En slags säkerhet för arrangemanget av nästa års ESC. Men IPBC har haft svårigheter att få fram pengarna.

TV-stationen har flera gånger gjort klart för israeliska regeringen att den behöver skjuta till extra anslag ur den statliga budgeten. Regeringen anser dock att tv-bolaget borde klara sig med de pengar de redan fått.

För att ge parterna längre tid på sig att komma överens har EBU gett IPBC anstånd till den 14 augusti.

En respit på två veckor kan bli räddningen rapporterar tidningen Maariv. Något som webbsajten → Wiwibloggs.com var först med att återberätta.

Depositionen på i år 12 miljoner €uro eller runt 120 miljoner kronor är inget nytt påfund. Arrangerade tv-bolag brukar betala EBU en summa inför tävlingen. Pengarna betalas tillbaka efter att allt gått i lås och tävlingen kunnat avgöras i sedvanlig ordning.

Israeliska IPBC har vid ett flertal tillfällen påtalat för landets regering att de ekonomiska medlen måste fram så fort som möjligt. Annars riskerar Israel förlora rättigheten att anordna Eurovision 2019.

TV-bolaget har fått sig tilldelat ett statligt bidrag på 1,6 miljarder kronor för helåret. De anser sig inte ha de 120 miljoner som EBU kräver i deposition. En lösning måste nu till senast om två veckor, ny deadline är som sagt satt till 14 augusti.

Kommentarer