Flaggbråk i Stockholm

Har fått backa EBU reagerade på en lista över förbjudna flaggor i Globen.

Baskiens flagga som är en av de officiella i Spanien på samma lista som den för IS (Islamiska Staten).

Det verkar som EBU är överens med SVT men en av Globen och biljettåterförsäljaren Axs publicerad lista har fått känslorna att svämma över. EBU hade inte tänkt att listan skulle nå offentlighet men det gjorde den tack vare Globen Ericsson Arena och Axs. Det handlar om flaggor som det är förbjudet att vifta med inne i arenan under tv-sändningen. Problemet var bara att de svenska arrangörerna listade redan förbjudna flaggor med sådana som är tillåtna.

Som exempel kan nämnas att Islamiska statens symbol fanns på samma lista som Baskiens. Till saken hör att Baskiens flagga sedan länge är erkänd av Spanien som en symbol för en av landets regioner. Även andra tabbar gjordes, Kosovos officellt erkända flagga var lika förbjuden som den ickeofficiella för det krigiska området Nagorno-Karabach, provinsen som Armenien och Azerbajdzjan tvistar om.

Spansk tv har framfört klagomål gällande svartlistningen av Baskiens flagga. Det som höll på att bli en infekterad fråga inför ESC ser nu ut att löst sig. Det beror på att EBU reagerat, de tar avstånd från den lista som publicerats och har bett Globen och Axs att ta bort den. Vad som verkar vara oklart är om EBU egentligen är av samma uppfattning men bara anser att listan på förbjudna flaggor aldrig skulle ha blivit känd för offentligheten.

Andra förbjudna fanor är de för Palestina, Transnistrien, Nordcypern, Donetsk och Krimhalvön. Regnbågsflaggan och EU:s officiella flagga är fullt tillåtna och har aldrig varit ifrågasatta.

Kommentarer