Ingen regeländring för att släppa in Kosovo

I veckan hade EBU sitt årliga stormöte i Oslo. På agendan fanns bland annat ett förslag att ändra reglerna som skulle kunna öppna för Kosovo att debutera i nästa års ESC i Holland. Men i en omröstning blev det ett klart avslag, 673 röstade nej, 400 ja och 113 avstod, rapporterar serbisk tv.

Förslaget som de flesta tv-bolagens representanter sa nej till gick ut på att det inte längre skulle vara nödvändigt att vara FN-medlem och en del av kommunikationsorganisationen ITN för att kunna bli fullvärdig EBU-medlem.

Det enda som nu kan få Kosovo med i Eurovision-evenemang är om det nationella tv-bolaget RTK specialinbjuds av värdland och EBU, så som Australien blir varje år i ESC och JESC och som Kazakstan blev i senaste JESC. Bägge länders tv-bolag är associerade EBU-medlemmar vilket också RTK är sedan några år.


Det som ställer till det för Kosovo är att landet inte är en del av varken FN eller "International Telecommunication Union"(ITN), en förutsättning för att bli medlem i EBU. Anledningen är att FN inte gett Kosovo status som ett självständigt land trots att de förklarade sig som det för 11 år sedan.

En majoritet av Europas nationer har erkänt Kosovos frigörelse från Serbien, bland annat merparten av alla EU-länder inklusive Sverige med flera. Oenigheten bland EBU:s medlemmar och deltagande länder i ESC är dock relativt stor. De som inte har några problem med ett fritt Kosovo ställs mot följande:

Spanien
Grekland
Cypern
Israel
Rumänien
Moldavien
Slovakien
Serbien
Bosnien
Vitryssland
Ryssland
Ukraina
Georgien
Armenien
Azerbajdzjan

Inte någon av dessa nämnda erkänner Kosovos status som en självständig stat. Ofta beror det på att de själva har regioner som vill bryta sig ur moderlandet. Det räcker väl att nämna Spanien vs Katalonien, Cypern vs öns turkiska del, Moldavien vs Transnistrien och Bosnien vs Srpska Republika med flera så fattar ni läget.

Dessutom tillkommer massor av länder i framförallt Asien och Sydamerika och även Afrika som heller inte sagt ja till Kosovos frigörelse.

Läs också från juni 2018:  Kosovo hoppas på EBU-medlemskap  

Kosovo med Pristina som huvudstad gränsar till Serbien, Montenegro, Albanien och Nordmakedonien. Förklarade sig självständigt från Serbien 2008 och var tidigare en del av Jugoslavien så länge den statsbildningen existerade.

Kommentarer