ESC-sida med startordning och snabbgenomgång

Ett besök på vår specialsida → ESC är ett måste nu när alla bidrag i semifinalerna fått sina exakta startnummer. Sidan har uppdaterats. 

Där hittar du ländernas låtar och artister efter gällande startordning. Likaså en 7½ minut genomgång av de 19 bidragen i semi 1 och 6½ minut av de 18 i semi 2.

Det är EBU som iordningsställt klippen i den ordning de kommer att uppträda från scenen i Altice Arena i Lissabon i maj.

Kommentarer