Fler färska bilder på scenen

De två broarna är på plats. Det är även rälsen längs med scenen som en av de många tv-kamerorna ska färdas på.

För dagen nytagna bilder från den snart färdigbyggda ESC-scenen i Lissabon levereras av → M&M Production

De har ännu fler exempel på hur det nu ser ut i Altice Arena, här publicerar vi ett axplock:

Kommentarer