Närmare 50 tv-bolag visar årets Eurovision

TV-stationer världen över planerar att sända från tävlingarna i Lissabon. Förutom i de 43 deltagande länderna kommer ESC att kunna ses även i Kina och USA.

Det är Hunan TV som ännu en gång kommer att sända alla tre shower. Så gjordes också från Kiev förra året.
Det är inte en av de större amerikanska tv-kanalerna precis, men ändå. Logo TV sänder för tredje året i rad, dock endast bara finalen.
RTK i Kosovo visar bägge semifinalerna och finalen. De vill själva gärna vara med och tävla men får inte för EBU. Anledningen uppges vara att Kosovo inte är medlem i FN. Egentligen handlar det om att ESC-länderna är oeniga, några har erkänt Kosovos självständighet, andra inte.

Här är en annan som visat intresse för aktiv medverkan i tävlingen. TV-bolaget Khabar Agency sände fjolårets semifinaler och final och gör det sannolikt även i år.

Liechtenstein vars enda tv-bolag 1FLTV tidigare i år ansökte om aktivt EBU-medlemskap för att kunna debutera i ESC 2019. Då borde de i så fall sända årets upplaga. Men det har inte gått att få bekräftat.
Däremot vet vi med säkerhet att bosniska BHRT inte kommer att visa något från Lissabon. Det är fortfarande tv-stationens ekonomiska problem som spökar. Hoppade av efter ESC i Baku 2012 och gjorde ett gästspel i Stockholm 2016 för att återigen dra sig ur.

Allt som allt ser tv-bolag från 47 i nuläget ut att sända från årets Eurovision. Eftersom det inte har gått att få ett besked har vi inte räknat med Liechtenstein.

22 miljoner färre tv-tittare 2017
Förra årets semifinaler och final sågs av totalt 182 miljoner. En minskning med 22 miljoner jämfört med Stockholm 2016. Det stora bortfallet berodde på den ryska bojkotten. Ingen rysk tv-kanal sände från Kiev.

ESC i Globen för två år sedan följdes av 204 miljoner tv-tittare varav cirka 15 miljoner hörde hemma i Ryssland.

Kommentarer