Kazakstan vill så gärna - men får inte

I en intervju som kollegerna på sajten Esctoday.com gjort spekuleras det i om Kazakstan kan komma att debutera i ESC nästa år. Sajten försöker bringa klarhet i hur nära förestående en premiär kan vara men lyckas inte riktigt.

I intervjun med Alan Azhibayev, chef för tv-bolaget Khabar Agency, framgår klart och tydligt kazakernas ambition att få vara med.

De skulle tillföra tävlingen ett mervärde med sin speciella mix av folklore och gamla sovjetiska samt västerländska musikinfluenser.

Längre än så kommer man inte och någon klarhet åt vilket håll det lutar ges aldrig. För i botten finns EBU:s besked, ett besked som meddelats flera gånger tidigare och som upprepas i den nu aktuella artikeln:
Endast fullvärdiga EBU-medlemmar har rättighet att delta i ESC, även om referensgruppen vid speciella tillfällen kan acceptera medverkan av en associerad medlem så som varit och är fallet med Australiens tv-bolag SBS. Det finns dock inga som helst planer på att låta detta undantag gälla för någon av övriga associerade medlemmar.
Tydligare än så kan det inte bli. Australien ligger visserligen ännu längre från Europa än Kazakstan, men här spelar inte geografiska skillnader den största rollen. De flesta australier härstammar från Europa och invånarna har kunnat följa ESC på tv sedan 80-talet. Kulturellt skiljer sig Kazakstan åt och ESC är en relativ ny företeelse, har bara visats av landets främsta tv-kanal sedan 2012.

Hur mycket Esctoday än försöker få klarhet i om Kazakstan kan komma att följa upp sitt deltagande i årets Junior ESC med ett bidrag i ESC 2019 lyckas de inte. För det är ju så det är. Det centralasiatiska landet debuterar i JESC i Minsk om en månad tack vare en specialinbjudan från EBU:s referensgrupp för Junior och värdlandets nationella tv-bolag, det vitryska BTRC.

Det är en inbjudan som gäller separat för JESC och inte ESC resonerar EBU. Därmed kan vi nog en gång för alla utesluta ett deltagande i Tel Aviv i maj. Med mindre än att EBU helt ändrar ståndpunkt vill säga. Kazakisk tv är tydliga med vad de vill men får inget gehör för det - åtminstone inte i dagsläget och heller inte för lång tid framöver vad det verkar.

Kazakstan i Junior ESC

Kazakstan är till ytan ett jätteland med en ytterst liten del i nordväst som betraktas tillhöra den Europeiska sfären. Gränsar till Kaspiska havet, Ryssland, Kina, Uzbekistan, Kirgizistan och Mongoliet.

Kommentarer